Nowości / News

Ostatnio odkryłam na własny użytek 2 niesamowite miejsca w sieci – pierwsze to Ravelry – społecznościowy serwis dla szydełkujących i robiących na drutach – ale o tym później. Drugie to Swap-bot – serwis wymiankowy.
Pierwsza wymiana w której wzięłam udział to wymiana zakładkami Dotee – kiedyś już robiłam laleczki Dotee, a wymiana zakładkowa była świetną odmianą.

Do zakładki dołączyłam jeszcze karteczkę, a jako że moja wymiankowa partnerka zbiera próbki ziemi z odległych krańców świata – dołączyłam odrobinę ziemi z własnego ogródka.

Moja zakładkowa Dotee jest w drodze do Stanów, ja czekam na swoją paczuszkę.
.
Lately I’ve found two amazing places on Internet. One is Ravelry – a knit and crochet community, second is Swap-bot – online service that organizes group swaps and a community of creative individuals.
About Ravelry I will write later, but here you can see my first swap on Swap-bot. It was Dotee bookmark swap – I’ve made Dotee doll some time ago, and Dotee bookmark was great as a contrast. I added also hand made card and cause my swap partner is collecting dirt from distant places – I added also pinch of soil from my garden. My Dotee is somewhere on road to USA, and I’m waiting for my package to come!

Wspomnienie buntu / Rebel memory

Trochę się spóźniłam, ale wreszcie odebrałam wywołane zdjęcie i jest już – kolejne wspomnienie do kolekcji. (Dla przypomnienia, co miesiąc wykonujemy pracę opisującą jakieś wspomnienie – Srebrna Akacja i ja). Jeśli ktoś miałby ochotę przyłączyć się do nas to zapraszamy :)

Wspomnienie Akacji znajdziecie tutaj.
A moje wspomnienie w czerwcu to – wspomnienie buntu. Wspomnienie tego barwnego nastoletniego okresu, w którym i radości i smutki odczuwa się bardziej i próbuje się własnoręcznie uratować cały świat. Punkowe wspomnienie. Czy bardzo się zmieniłam od tego czasu? Zewnętrznie na pewno :) Wewnętrznie… Cóż… Moja Mama miała ze mną wiele kłopotu. Ja ze sobą – także. Ale kto za młodu nie był buntownikiem ten na starość będzie… ;)

I’m a bit too late with my memory – but I have my photo printed and my layout ready to a collections of memories. We’re making one project a month, connected with our memories, Srebrna Akacja and me. If someone want to join – we will be enchanted :)

Akacja’s memory you can find here.
And my memory in June is memory of  rebel. It’s memory of that teenage time when joy and saddness are more vivid and we tried to save the world in own hands. Punk rock memory. Did I change? I  changed my appearance, but in the heart…Well, my Mother had many problems with me, and I had many problems with myself…  But as they say – who wasn’t a rebel in a youth, he will be…. :)