Słowo na 2016 / Word for 2016

Zainspirowana przez Latarnię Morską, postanowiłam wybrać przewodnie słowo na cały ten rok. Stoją przede mną rozmaite wyzwania i rozpoczęłam zmiany w swoim życiu i nadawanie mu nowego sensu… to trudny proces, wymagający odwagi, a przede wszystkim – skupienia się na sobie. Na swoich marzeniach, na tym czego się naprawdę chce od życia, na swoich wyborach… Gdy łatwiej przychodzi satysfakcjonowanie innych i zapominasz o sobie – to właśnie skupienie się na sobie bywa najtrudniejszym zadaniem. Zatem w 2016 roku to będzie moje przewodnie słowo: Ja.
Dokładnie, teraz czas na mnie.

Ja

Inspired by Latarnia Morska, I decided to choose my guiding word for the whole year. Challenges and changes started in my life and I’m trying to find a new sense … it is a difficult process, requiring courage, and above all – to focus on myself. At my dreams, and what I really want in my life … Sometimes it’s easier to focus on satisfying other people and to forget about yourself – so to focus on yourself it’s sometimes the most difficult task.
So, in 2016 it will be my guiding word: ME.
Definiteley, now it’s time for me.

ja-2

 

Jedna odpowiedź do “Słowo na 2016 / Word for 2016”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *