Moja talia / Deck of Me

Oto cała talia kart, które zrobiłam na challenge Emily.

cards2.jpg

Z niektórych jestem bardziej, z innych mniej zadowolona, ale przygotowywanie tych małych prac było wspaniała zabawą :) W sumie jest ich 52 – po jednej na każdy tydzień 2007 roku, plus jedna dodatkowa, którą zrobiłam dla Emily, kiedy urodziła się Yindi. Myślę, że razem prezentują się też nieźle…

cards.jpg

Pomyśleć tylko, że to cały rok zamknięty w małej talii. Na razie leżą w pudełku, ale chyba uszyję na nie jakiś specjalny „schowek” :)

cards1.jpg

This is whole deck of cards which I made for Emily’s challenge. Some of them i like, some of them I like less, but it was great fun to do them :) There are 52 cards and one additional card, which I made for Emily, when Yindi was born. I think that the whole „Deck of me” looks good…
It’s nice to think, that this is whole year closed in this small deck. I keep them in a box right now, but I think I’ll sew some bag for them.

Mini art journal challenge

Dopiero wczoraj zdałam sobie sprawę z tego, że nie pokazałam części kart zrobionych na challenge Emily, a także, że brakuje mi kilku by skompletować całość. Udało mi się nadrobić zaległości tak, żeby zdążyć na koniec :) To niesamowite, że już minął rok i że już koniec challengu. Emily zapowiada coś nowego – już nie mogę się doczekać! :) Tymczasem muszę pokazać wszystkie zaległe karty.

.

Yesterday I realised that I didn’t show all my cards for Emily’s challenge and that I haven’t done few of them, Fortunately I was able to catch up with it and I make it at the end of challenge! It’s ubelievable, that the whole year passed by and that it’s end of Emily’s challenge. She announced that she will prepare something for this year – I can’t wait to see! :) In a meantime I have to show all my cards.

.

Mini art journal challenge – week 1

temat: coś, z czego jestem dumna

week1.jpg week1a.jpg

this week prompt was: something you are proud of

These are botanical tulips in my garden on my photo, and text: „I’m proud of my flowers ” in my language.

.

Mini art journal challenge – week 2

temat: co ma dla mnie wielką moc

Oczywiście, natura. Myślę o tym za każdym razem, gdy widzę kiełkujące nasiona i gdy liście uśpione przez zimę rozwijają się na wiosnę. Tak, natura ma wielką moc!

week2.jpg week2a.jpg

this week prompt was: what is powerful to you.

Nature, of course. I think about it every time I see seeds that sprout and new leaves which grow after the winter sleep.

.

Mini art journal challenge – week 3

Temat: Ja jestem…

Jestem… Michelle ;) Na odwrocie karty nakleiłam wydruk z kilkoma słowami o mnie. Mam je w profilu na bloggerze i na naszej klasie.

week3.jpg week3a.jpg

Prompt was: I am.

So… I am – Michelle :) On the other side of my card I sticked few words about me, which I have in my profile on blogger and on other services.

„It’s me, Michelle. I have a dog, a cat, two guinea pigs and a dwarf rabbit. I love my city, Poznań, but I dream about living at the countryside. My passions are gardening, books (especially fantasy), photography, and all kinds of crafts: decoupage, scrapbooking, drawing, sewing, embroidery, crochet, felting and making jewellery (earrings mostly). I adore to make-over and renovate furniture. My spare time (which I always run out of) I adore to spend working in the gardenw ogrodzie or wandering with my dog at fields and meadows. I also moderate craft phorum and write my blog.”

.

Mini art journal challenge – week 4

temat: symbol który kocham.

To moje logo – Michelle & Co.: ) Wydrukowane w postaci naklejki, która umieszczam na ręcznie wykonanych przeze mnie przedmiotach. Sam rysunek powstał bardzo dawno temu, ale już wtedy była na nim Dharma :) A raczej – jej zapowiedź :)

week4.jpg week4a.jpg

The prompt was: a symbol you love. It’s my logo – Michelle & Co. :) This drawing I made many years ago, but Dharma was on it (or rather announcement of her being). Now I printed it as a sticker, which I sticked to my handmade products.

.

Mini art journal challenge – week 5

To jedna z kart które robiłam na „ostatni moment”, w ostatnim tygodniu challengu.

W temacie z 5 tygodnia mieliśmy użyć czegoś „ulotnego” , nietrwałego – biletu, wejściówki itd. Tak się zdarzyło, że właśnie w tym tygodniu wybrałam się do kina, co rzadko się zdarza. Tak więc bilet został od razu wykorzystany :) Film to „Złoty kompas”.

week5.jpg week5a.jpg

It is one of cards which I catch up in last week of challenge. In 5th week prompt was: use some ephemera of your week. I’d rather rarely go to cinema, but that week I was there, so I used my cinema ticket :) Journaling: Rather rarely go to the cinema, but I received vouchers for any movie, so I have to go! I liked the movie and I discovered, that this film is based on a book. I bought that book immediately, and I’m reading it now :)

By the way, this film is „Golden compass”.

Mini art journal challenge – week 42, 43 and 47

Kolejne karty na challenge Emily Falconbridge.

Next cards for Emily’s challenge.

Mini art journal challenge – week 42

Temat tygodnia: tydzień pełen wdzięczności

Tak się złożyło, że kartę na ten temat robiłam w świątecznym tygodniu. Tak więc było dużo rzeczy, emocji i wydarzeń za które byłam wdzięczna :)

week42.jpg week42a.jpg

This week’s prompt is: a grateful week.

I made my card during Christmas holiday week, so there were many things for I am grateful! I wrote them on back of my card, day by day :)

.

Mini art journal challenge – week 43

Temat: straszny :)

week43.jpg week43a.jpg

this week’s prompt was: sCaRy!

In my country people don’t celebrate Halloween day, but I organized Halloween party :) So my card is about my scary party :) I use photo of my hand made carved pumpkin on my card :) Journaling: „Scary…were decorations to my first Halloween party. It was great, so I think that I will organize next one in next year!”

.

Mini art journal challenge – week 47

Temat: Twoje szczęśliwe miejsce!

Przy robieniu tej karty nie miałam żadnych rozterek, absolutnie nie zastanawiałam się, co kojarzy mi się z tym tematem.

Moje szczęśliwe miejsce? Oczywiście, ogród w Pecnej!

Na mojej karcie przykleiłam wydruk zdjęcia z takiego właśnie szczęśliwego dnia w ogrodzie. To ja z Dharmą wśród kwiatów migdałka (Prunus triloba), w jakiś słoneczny, wiosenny dzień.

week47.jpg week47a.jpg

This week’s prompt was: your happy place!

I have no doubts during making this card! „What is relevant with this prompt for me” – I didn’t even think about!

My happy place? Of course, it’s garden in Pecna village.

On my card I sticked print of photo which was taken on some happy day in garden. It’s me and my Dharma in flowers of Prunus triloba, on some sunny day at spring.

Mini art journal challenge – week 46

Mini art journal challenge – week 46

W tym tygodniu tematem jest odmłodzenie. Co działa na nas odmładzająco itd. Chyba wszystkie szczęśliwe i przyjemne chwile działają na nas właśnie tak. Wczoraj, robiąc moja kartę, myślałam jednak 0 tych rzadkich chwilach, kiedy mam czas tylko dla siebie, nikt mi nie przeszkadza i mogę spokojnie pomyśleć i odpocząć. Pokrótce opisałam to na odwrotnej stronie mojej karty.

week46.jpg week46a.jpg

This week prompt is: rejuvenation. What do you do, how do you do it etc!

I think, that all happy and pleasant moment rejuvenate us. But my card is about all rare moments when I am alone, I have time only for myself and nobody interrupt me. Then I can peacefully relax with my thoughts and dreams.

Journalling on the otherside of card says: ” I’m not a type of loner, but sometimes I like to be by myself. In calmness and silence, surrounded only by my favourite things, with time for me and my crafts. Moments like these can rejuvenate me!”

Mini art journal challenge – week 45 and 26

Mini art journal challenge – week 45

W tym tygodniu, ze względu na chorobę Emily, temat pojawił się nieco później i jest nim – samorealizacja. Oto moja karta na ten tydzień.

Tak jak rok 2006 był dla mnie rokiem wielkich, ważnych zmian, tak rok 2007 jest dla mnie rokiem kreatywności, odkrywania siebie i samorealizacji. Kilka słów na odwrocie karty jest dość osobistych, dlatego zachowam je dla siebie ;)

week45.jpg

.

Emily was sick, so this week our prompt appeared later. This week’s prompt is: self realisation.

The year 2006 was, for me, year of changes. And the year 2007 is year of creativity, self realization and self-knowledge. I wrote few words about it on the other side of my card, but they are rather intimate, soI will keep themfor my eyes only :)

.

Mini art journal challenge – week 26

Tematem w tym tygodniu były córki. Ogólnie.

Nie mam własnej. Ale gdzieś tam, w moim sercu, tkwi mała wymarzona istotka. Nie wiem, jak będzie miała na imię. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mi dane powołać ją do życia. Na razie jest tylko – moją wymarzoną córeczką.

daughters.jpg daughters2.jpg

.

The prompt was: celebrating daughters. Daughters – generally.

I don’t have a daughter. But somewhere in my heart there is a little dream girl. I don’t know, what will be her name … I even don’t know, if I would have a chance to give her life. For now she is only – my dream daughter.

Mini art journal challenge – week 44 and 9

Mini art journal challenge – week 44

.

Temat w tym tygodniu – dom.

Moja karta jest prosta – narysowałam na niej tylko akwarelowymi kredkami mały domek, nitownikiem dorobiłam dziurkę i zawiązałam kokardkę z rafii.

Dom to dla mnie miejsce w którym jest miłość. To najważniejsza rzecz. Bez niej dom to tylko mieszkanie – kilka ścian i dach. To tylko przedmioty.

A mój wymarzony dom? Koniecznie gdzieś na wsi. Mały, prosty domek z ogrodem i starym sadem. Dużo kwiatów, kilka zwierząt. I dużo, dużo miłości. O, niech to się spełni…

home.jpg

This week prompt is – home.

My card is simple – I’ve only draw a house on it with my watercolour crayons, I’ve made the eyelet and tied raffia bow.

Home is for me house where is love. It’s the most important thing. Without love home is only a house – few walls and a roof. Only things.

And my dream home? It’s at the countryside… Small house with garden and old orchad… Many flours and few animals. And love, love, love. O, may this dream come true…

.

Mini art journal challenge – week 9

.

Tematem w tym tygodniu były inspiracje. Gdzie ich szukamy, gdzie je znajdujemy, co nas inspiruje.

Mnie inspirują najczęściej prace i osoby znalezione w sieci – dlatego na mojej karcie przykleiłam wydruk zrzutu z ekranu z wynikami wyszukiwania Google :)

A swoją pracę dedykuję wszystkim dziewczętom, które biorą udział w challengu Emily, prowadzą swoje blogi i inspirują mnie na milion sposobów. Dziękuję!

week9.jpg

week9a.jpg

This week propt was: inspiration found! Where we search and find our inspiration and what inspiration means for us.

I find my inspiration mainly on the Internet. So on my card I’ve sticked print of my print screen with results from Google searcher :)

And I dedicate this card to all girls from Emily’s challenge, and other girls who write their blogs and inspire me in milion ways… Thanks!