Blogosławieństwo nr 2 / Blessing number 2

Kolejny tag w ramach mojego wyzwania z błogosławieństwami. Kolejność jest oczywiście dowolna i nr 2 oznacza tylko numer pracy, nie stopień ważności :)
W zeszłym tygodniu byłam wdzięczna za moją energię właśnie. Za chęć i entuzjazm do działania – bez nich ani rusz.
Kiedyś przeczytałam gdzieś hasło: „bądź najbardziej entuzjastyczną osobą jaka znasz” i postanowiłam się do niego zastosować :) A moje niespożyte pokłady energii przydają się przy tym bardzo.

Next tag made for my „Count your blessings” challenge. No. 2 is just the number of tag, not the degree of importance :) Last week, I was grateful just for my energy. The willingness and enthusiasm to work – I couldn’t live without them. I once read somewhere slogan „be the most enthusiastic person you know” and I decided to use it :) And my inexhaustible reserves of energy are very useful to it.

2 odpowiedzi na “Blogosławieństwo nr 2 / Blessing number 2”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *